Μία από τις προκλήσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ήταν η εξυπηρέτηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Στο πλαίσιο του έργου, εκπονήθηκε λεπτομερές Επιχερησιακό Σχέδιο παρέχοντας στον ΟΣΕ όλα τα απαραίτητα λειτουργικά εργαλεία για την εξασφάλιση αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Το Έργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολυμπιακών Μεταφορών και αφορούσε στην εξυπηρέτηση της ζήτησης σιδηροδρομικών μετακινήσεων των θεατών, των εργαζομένων και των εθελοντών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο προαστιακό δίκτυο και άλλες κρίσιμες υποδομές, υπηρεσίες και δράσεις για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στο Επιχειρισιακό Σχέδιο ΟΣΕ αναλύθηκαν οι Ολυμπιακές υποχρεώσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τους διαθέσιμους πόρους. Επιπλέον προσδιορίστηκε και αξιολογήθηκε το ισοζύγιο προσφοράς – ζήτησης και αναπτύχθηκαν τα πιθανά εναλλακτικά σενάρια τα οποία αξιολογήθηκαν έτσι ώστε να επιλεγεί το βέλτιστο. Η ομάδα μελέτης πρότεινε ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε ώστε να εξασφαλιστεί ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα μεταξύ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των άλλων μέσων μεταφοράς.

Καταρτίστηκαν Λειτουργικά Σχέδια για τα κύρια επιχειρησιακά τμήματα καθώς και σχέδια πληροφόρησης κοινού, σήμανσης και διαχείρισης πλήθους, ενώ δόθηκαν προτάσεις και για την επικοινωνιακή πολιτική του ΟΣΕ. Επίσης, παρουσιάστηκε η προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική και οργάνωση φορέων κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, εντοπίστηκαν θέματα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, προτάθηκαν μέτρα για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καθώς και πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού. Τέλος, ετοιμάστηκε λεπτομερές Σχέδιο Εφαρμογής για το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο, συνοδευόμενο από αναλυτικό χρηματοοικονομικό πρόγραμμα.

 

Πελάτης: Οργανισμός Σιδηρόδρομων Ελλάδας (ΟΣΕ) | Έτος: 2003