Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Από την αρχή της λειτουργίας της, το 1997, η εταιρεία ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι μία επιχείρηση μπορεί να είναι ανταγωνιστική και αποδοτική και ταυτόχρονα να λειτουργεί με αρχές και κοινωνική ευαισθησία, αλλά και με σεβασμό προς το περιβάλλον. Η δέσμευση σε αυτές τις αξίες επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση με τη συμπεριφορά όλων μας και είναι καθοριστικής σημασίας για την συνέχιση της πορείας της εταιρείας μας.

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας από την οποία απορρέει η πρόθεση της εταιρείας μας να λειτουργεί με υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την αγορά, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Το πλαίσιο των δράσεων που εμείς στη ΣΥΣΤΕΜΑ αναγνωρίζουμε ως σημαντικές και απαραίτητες όσον αφορά στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της εταιρείας κινείται στους παρακάτω άξονες:

 • Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Αναδιοργάνωση της λειτουργίας της εταιρίας με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Προσφορά στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες & ανταπόδοση στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε
 • Έμφαση στην υγιεινή & ασφάλεια των εργαζομένων μας

Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος, η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001 αντίστοιχα.

 

Ανθρώπινο δυναμικό:

Στη ΣΥΣΤΕΜΑ το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί διαχρονικά  τη μεγαλύτερη επένδυση καθώς οι άνθρωποι μας αποτελούν το βασικό θεμέλιο για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μας.

Στόχος μας είναι να επιλέγουμε ταλαντούχους ανθρώπους σε κάθε θέση με κριτήρια τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία τους, χωρίς καμία διάκριση.

Προάγουμε το πνεύμα της ομαδικότητας και της καλής συνεργασίας, των ίσων ευκαιριών και επενδύουμε σε ένα ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον με στόχο πάντα την αγαστή συνεργασία των εργαζομένων και των συνεργατών μας, εντός και εκτός Ελλάδας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για εμάς η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων.Εκτός από τις διεθνείς πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001 που διαθέτουμε, η προληπτική συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων ,του τεχνολογικού εξοπλισμού, των οχημάτων της επιχείρησης, η έμφαση στoυς κανόνες υγιεινής καθώς και μια πληθώρα μέτρων και πρωτοκόλλων που εφαρμόζουμε ευλαβικά αποδεικνύουν την κουλτούρα και ευαισθητοποίηση που δείχνει η εταιρεία σε αυτά τα ζητήματα.

Επιπροσθέτως, εφαρμόζουμε ένα πλήθος θελκτικών παροχών για τους εργαζόμενους και συνεργάτες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα:

 • Εφαρμόζουμε πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής και επαγγελματικής εξέλιξης
 • Επενδύουμε στην  εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων μας
 • Δίνουμε έμφαση σε εταιρικές πρακτικές που επιτρέπουν την  ελεύθερη έκφραση ιδεών και τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης
 • Διασφαλίζουμε την εργασία σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον με την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης υγείας και ασφάλειας
 • Το κτήριο των κεντρικών γραφείων μας διαθέτει ανελκυστήρα και τουαλέτα για άτομα με αναπηρία και γενικότερα ακολουθούμε πρωτοκόλλα συμπερίληψης
 • Παρέχουμε ταξιδιωτική ασφάλιση στα στελέχη μας που ταξιδεύουν εκτός Ελλάδας
 • Διοργανώνουμε εταιρικά δείπνα και δραστηριότητες για σύσφιξη των σχέσεων και αποφόρτιση από την εργασιακή ένταση
 • Υποστηρίζουμε σημεία-σταθμούς στην προσωπική ζωή των εργαζομένων μας (όπως ο γάμος, ή η γέννηση παιδιών)
 • Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τη συμμετοχή των εργαζομένων και των συνεργατών μας σε σεμινάρια εξειδίκευσης, επιστημονικά συνέδρια κλπ με στόχο τη διαρκή ενημέρωση τους για τις τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασίας τους
 • Λειτουργούμε δανειστική βιβλιοθήκη σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
 • Παρέχουμε ευκαιρίες σε απόφοιτους να υλοποιήσουν πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας

 

Περιβάλλον

Στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης υιοθετούμε δράσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας μας, τη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας, την ορθή διαχείριση των πρώτων υλών, την προώθηση της ανακύκλωσης, της προστασίας του περιβάλλοντος και γενικά ενός τρόπου ζωής που στηρίζει την κυκλική οικονομία, τόσο σαν επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και σαν προτροπή προς τους δικούς μας ανθρώπους.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μας και αναλαμβάνουμε δράσεις για τη μείωση του. Συγκεκριμένα, μερικές από τις ενέργειες μας είναι οι κάτωθι:

 • Έχουμε θεσπίσει Σύστημα Ανακύκλωσης και Γραφείου Χωρίς Χαρτί που ακολουθούν όλοι οι εργαζόμενοι μας. Εντός των εγκαταστάσεων μας λειτουργούν σταθμοί ανακύκλωσης για μπαταρίες, λαμπτήρες, λευκό χαρτί και χαρτί συσκευασίας
 • Αγορά νέων μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και τακτική αντικατάσταση των παλαιότερων
 • Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού που συμβάλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής τους, γεγονός που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση ενέργειας
 • Αντικατάσταση του μεγαλύτερου τμήματος φωτισμού με λάμπες LED
 • Τοποθέτηση θερμοστατών με χρονοδιακόπτη ρυθμισμένους στη βέλτιστη θερμοκρασία ανά εποχή
 • Ενισχύεται η χρήση ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης & φροντίζουμε οι ποδηλάτες και οι μοτοσικλετιστές να έχουν άνετους χώρους στάθμευσης στο γραφείο μας
 • Θέρμανση με χρήση φυσικού αερίου αντί για πετρέλαιο

 

Μέτρα προφύλαξης κατά την περίοδο της Πανδημίας COVID-19

Η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού μας, αποτελεί πάντα ύψιστη προτεραιότητα. Έτσι, ήδη από τις πρώτες εβδομάδες εμφάνισης της ΠανδημίαςCOVID-19, συστήσαμε ένα πρωτόκολλο και ακολουθήσαμε άμεσα τις παρακάτω ενέργειες:

 • Αδιάλειπτη ενημέρωση όλου του προσωπικού για τον ιό και τακτική χορήγηση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού
 • Επιπλέον έμφαση στην καθαριότητα με ακόμα αυστηρότερα πρωτόκολλα
 • Τηλεργασία για το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού μας
 • Ακύρωση επαγγελματικών ταξιδιών και πραγματοποίηση μόνο όσων πληρούν αιτιολογημένους επιχειρηματικούς λόγους και κατόπιν ειδικής άδειας
 • Ισχυρή σύσταση στο προσωπικό για συχνή διεξαγωγή self test αντιγόνων
 • Τοποθέτηση  σταθμών αντισηψίας στις εισόδους και όλους τους κοινόχρηστους χώρους των εγκαταστάσεων
 • Συχνή θερμομέτρηση για όλους τους εργαζόμενους στα γραφεία
 • Αυστηρή εφαρμογή  άμεσων μέτρων περιορισμού των επισκέψεων και απαγόρευση εισόδου σε όποιον δεν φορά μάσκα
 • Αντικατάσταση διενέργειας εκδηλώσεων ή συμμετοχής σε άλλες εκδηλώσεις με υβριδικό τρόπο αντί φυσικής παρουσίας όπου αυτό είναι εφικτό

 

Κοινωνία

Η ευθύνη μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο είναι μέρος μιας μακροχρόνιας και συνολικής θεώρησης του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την καθημερινή μας δραστηριότητα σε κάθε της έκφανση. Προς αυτή την κατεύθυνση, το καίριο μέλημά μας είναι να παραμένουμε σε εγρήγορση σε ότι αφορά τις ανάγκες των συνανθρώπων μας και ειδικότερα των κοινωνικών ομάδων που ζουν σε δύσκολες συνθήκες, αλλά και προσπαθειών που προάγουν τον πολιτισμό, τη γνώση και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα τελευταία χρόνια, οι νέες συνθήκες που δημιούργησε η διεθνοποιημένη οικονομία, αναδεικνύουν ακόμα εντονότερα την ανάγκη συμμετοχής των επιχειρήσεων στην κοινωνική ανάπτυξη και απαιτούν τη συμβολή των εταιρειών στην πρόοδο και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται.

 

Χορηγίες – Οικονομική υποστήριξη

Η επιχειρηματική δράση μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσπάθειά μας να λειτουργούμε ως μία κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, καθώς μόνο σε αυτό το πλαίσιο είναι εφικτή η βιωσιμότητα και η ανάπτυξή μας. Βασικός άξονας προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η αρμονική συνύπαρξη της επιχειρηματικής δράσης με τις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Μέσα από τη στρατηγική μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα επιδιώκουμε έμπρακτα τη θετική επίδραση της επιχειρηματικής μας δράσης. ¨Έτσι από την ίδρυση σχεδόν της εταιρείας μας στεκόμαστε αρωγοί σε δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς και οργανισμών που στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Παράλληλα, χρηματοδοτούμε δράσεις και πρωτοβουλίες που ευνοούν και προάγουν αυτή την κατεύθυνση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες δράσεις:

 • Αναδοχή παιδιού μέσω της Action Αid
 • Ετήσια Συνδρομή στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα
 • ετήσια συνδρομή στο περιοδικό δρόμου Σχεδία
 • Χορηγία στην ΜΚΟ «Steps» που στηρίζει τοξικοεξαρτημένους συνανθρώπους μας που ζουν σε καθεστώς αστεγίας
 • Χορηγία στην ΜΚΟ «Διοτίμα» που υποστηρίζει νομικά και συμβουλευτικά κακοποιημένες γυναίκες
 • Χορηγία στην Ένωση “Μαζί για το παιδί”
 • Χορηγία στην ΜΚΟ Tandem που προωθεί την συμπερίληψη και την αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών και νέων με αναπηρία
 • Χορηγία στην ΜΚΟ Cool Crips που ενημερώνει και προωθεί το νέο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας
 • Χορηγία στην ΜΚΟ «Διογένης» για την επανένταξη των αστέγων και των κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό