Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση κόστους – οφέλους για την ολοκλήρωση έργων επέκτασης των γραμμών 2 (τμήμα Άγιος Δημήτριος – Ελληνικό) και 3 (τμήμα Αγία Μαρίνα – Πειραιάς) του Μετρό Αθήνας.

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης πραγματοποιούνται δύο μελέτες κόστους – οφέλους για τα έργα:

  • Κατασκευή της επέκτασης προς Ελληνικό της Γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας, η οποία περιλαμβάνει 5,5 χλμ γραμμής μετρό, 4 σταθμούς μετρό (Ηλιούπολη, Άλιμος, Αργυρούπολη και Ελληνικό) και έναν υπόγειο χώρο εναπόθεσης 8 συρμών (αμαξοστάσιο) για τις ανάγκες λειτουργίας της επέκτασης στο Ελληνικό. Mε την επέκταση της Γραμμής αυτής θα εξυπηρετείται συγκοινωνιακά η ευρύτερη περιοχή κατά μήκος του άξονα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, δηλαδή οι περιοχές των Δήμων Αγίου Δημητρίου, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Αλίμου και Ελληνικού.
  • Κατασκευή της επέκτασης προς Πειραιά της Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας, η οποία περιλαμβάνει 6,5 χλμ γραμμής μετρό, και 6 σταθμούς μετρό (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, Μανιάτικα, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο).

Οι παραπάνω μελέτες κόστους – οφέλους περιλαμβάνουν τόσο χρηματοοικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, όσο και κοινωνικοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας, ενώ στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκαν και αναλύσεις ευαισθησίας και κινδύνων. Σε ότι αφορά στην εκτίμηση της επιβατικής κίνησης των υπό εξέταση Γραμμών Μετρό χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία που παραχωρήθηκαν από την Αττικό Μετρό, βασιζόμενα στο μοντέλο μετακινήσεων που έχει αναπτυχθεί και αφορούν στα έτη στόχους 2010 και 2020. Τα στοιχεία αυτά επικαιροποιήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, καθώς και την επίδρασή της στις συνολικές μετακινήσεις και στην ποσοστιαία κατανομή αυτών στα μεταφορικά μέσα.

Πελάτης: Αττικό Μετρό Α.Ε. | Έτος: 2012-2013