Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στις μελέτες χώρων στάθμευσης έχει προσφέρει αποτελεσματικές τεχνικο-οικονομικές λύσεις για όλα τα στάδια μελέτης χώρων στάθμευσης, όπως αναγνωριστική μελέτη, προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας, προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής και επιπτώσεων, τόσο για δημόσιους όσο και για ιδιωτικούς φορείς.

Από το 1998 έως και σήμερα έχει εκπονηθεί πλήθος μελετών χώρων στάθμευσης, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν επιμέρους ή στο σύνολό τους οι εξής δραστηριότητες:

 • Έρευνα πεδίου και συνθήκες στάθμευσης στην περιοχή επιρροής του σταθμού.
 • Ανάλυση κυκλοφορίας στην περιοχή επιρροής του σταθμού.
 • Μελέτη ζήτησης και προσφοράς στάθμευσης στην περιοχή επιρροής του σταθμού.
 • Γενική διάταξη σταθμού και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά σταθμού (σχεδιασμός σταθμού, διαρρύθμιση θέσεων, επικοινωνία ορόφων, σήμανση, διαμόρφωση εισόδων, εξόδων και χώρων αναμονής, πρόσβαση στο σταθμό, σύστημα εξυπηρέτησης οχημάτων σταθμού, συνολική χωρητικότητα).
 • Γενικό Σχέδιο λειτουργίας σταθμού (ωράριο και τρόπος λειτουργίας, προβλεπόμενος κύκλος εργασιών, προβλεπόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, προβλεπόμενες δαπάνες διάθεσης και διοίκησης, προβλεπόμενα αποτελέσματα εκμετάλλευσης).
 • Οικονομική Αξιολόγηση (οικονομική ανάλυση και ανάλυση ευαισθησίας).
 • Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων ανάλογα με την ιεράρχηση της οδού κατασκευής του σταθμού και τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων στάθμευσης.
 • Μελέτη και ενέργειες για τη χορήγηση καταλληλότητας, έγκρισης, άδειας, παράταση άδειας, ίδρυσης ή/και λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες χώρων στάθμευσης οχημάτων που έχει εκπονήσει η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική:

 • “Κυκλοφοριακή Μελέτη Σύνδεσης Σταθμού Αυτοκινήτων στο Περιστέρι Αττικής” – Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε, 2005.
 • “Κυκλοφοριακή Μελέτη Σύνδεσης Σταθμού Αυτοκινήτων στο Γέρακα Αττικής” – CARREFOUR  ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, 2005.
 • “Κυκλοφοριακή μελέτη και σχεδιασμός του σταθμού αυτοκινήτων για το νέο μουσείο στην Αθήνα” – ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, 2004-2005.
 • “Διερεύνηση της αναγκαιότητας δημιουργίας νέου σταθμού αυτοκινήτων στην κεντρική περιοχή του Δήμου Πειραιά” – AΦΟΙ ΣΑΡΙΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., 2002.
 • “Διερεύνηση της αναγκαιότητας δημιουργίας νέου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Μαρούσι” – DIMIOURGIA DEVELOPMENTS, 2002.
 • “Διερεύνηση της αναγκαιότητας δημιουργίας νέων σταθμών αυτοκινήτων” – Δήμος Νέας Ερυθραίας, 2002-2003.
 • “Προκαταρκτική μελέτη πρόσβασης στο σταθμό αυτοκινήτων “ROBO PARK”” – ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε., 2001.
 • “Μελέτη στάθμευσης στην περιοχή επιρροής σχεδιαζόμενου μηχανικού σταθμού αυτοκινήτων στο Κολωνάκι” – ΑΡΣΙΝΟΗ Α.Ε, 2009.
 • Πλήθος μελετών σκοπιμότητας και οικονομικής αξιολόγησης για την κατασκευή μηχανικών σταθμών αυτοκινήτων στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα σε Πειραιά, Νέο Κόσμο, Γλυφάδα, Βασ.Σοφίας, Καλλιθέα, Κολωνάκι, Μικρολίμανο για την ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε., 2006- σήμερα.
 • “Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων από τη Λειτουργία Σταθμού Αυτοκινήτων επί της Οδού Φραντζή” – ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε., 2006.
 • “Μελέτη, Κατασκευή & Επίβλεψη του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο Οικόπεδο Ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών: Ανασύνταξη της Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων και Υποστήριξή της στο ΥΠΕΧΩΔΕ” – ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., 2004-2005.
 • “Εσωτερική και Εξωτερική Σήμανση του Σταθμού Αυτοκινήτων στο πλαίσιο του έργου: Μελέτη, Κατασκευή & Επίβλεψη του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο Οικόπεδο Ανέγερσης του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών – ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., 2004-2005.

Έτος: 1998 – σήμερα