Μία πολύ σημαντική σύμβαση υπεγράφη στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, μεταξύ της Αττικό Μετρό και της σύμπραξης ADT Omega-ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική-Avaris και αφορά στη Μελέτη Ανάπτυξης του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της μελέτης είναι να διαμορφωθεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου Μετρό στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο επικαιροποιημένου Σχεδίου Μεταφορών για την πόλη, με χρονικό ορίζοντα σχεδιασμού το 2040. Θα περιλαμβάνει την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω της διεξαγωγής εκτεταμένων κυκλοφοριακών ερευνών και μετρήσεων, την ανάπτυξη του συγκοινωνιακού μοντέλου και τη διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων δικτύων μεταφοράς με σκοπό την επιλογή του βέλτιστου.

Η κύρια ομάδα μελέτης αποτελείται από 22 έμπειρους συγκοινωνιολόγους μηχανικούς και εμπειρογνώμονες άλλων ειδικοτήτων, ενώ για την εκπόνηση των κυκλοφοριακών ερευνών και μετρήσεων υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν πάνω από 100 άτομα.