Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση κόστους – οφέλους για την ολοκλήρωση του έργου Μετρό Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης πραγματοποιείται ανάλυση κόστους – οφέλους για το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Το έργο (πλήρες σύστημα μετρό) αφορά στην κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης (βασικό έργο) και περιλαμβάνει την υπόγεια κύρια γραμμή μήκους περίπου 9,6 χλμ δύο τροχιών, που στο μεγαλύτερο τμήμα της διέρχεται κάτω από βασικούς οδικούς άξονες και κεντρικά σημεία της πόλης της Θεσσαλονίκης, και 13 σταθμούς. Το μετρό Θεσσαλονίκης θα ξεκινάει από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό και, ακολουθώντας τις οδούς Μοναστηρίου, Εγνατίας και Δελφών, θα καταλήγει στην περιοχή της Πυλαίας, όπου και θα συνδέεται με το αμαξοστάσιο. Οι συρμοί θα κινούνται χωρίς οδηγό αλλά με συνοδό με περίπου 30 χλμ/ώρα. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο σταθμό Νέα Ελβετία, συνολικής χωρητικότητας 650 θέσεων.

Η παραπάνω μελέτη κόστους – οφέλους περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, όσο και κοινωνικοοικονομική ανάλυση σκοπιμότητας, ενώ στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκαν και αναλύσεις ευαισθησίας και κινδύνων. Σε ότι αφορά στην εκτίμηση της επιβατικής κίνησης του υπό εξέταση έργου χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τη παλαιότερη μελέτη σκοπιμότητας (2007), στο πλαίσιο της οποίας είχε αναπτυχθεί κυκλοφοριακό μοντέλο για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εξετάστηκαν δύο διαφορετικά σενάρια (με και χωρίς το έργο). Τα παραπάνω στοιχεία επικαιροποιήθηκαν κατάλληλα, λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική κρίση που έχει σημειωθεί στην Ελλάδα, καθώς και την επίδρασή της τόσο στις συνολικές μετακινήσεις, όσο και την ποσοστιαία κατανομή τους στα μεταφορικά μέσα.

Πελάτης: Αττικό Μετρό Α.Ε. | Έτος: 2012-2013