Οικονομική των μεταφορών

Η ανάλυση οικονομικής σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των έργων υποδομής βρίσκονται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας για πάνω από 20 χρόνια. Τα έμπειρα μόνιμα στελέχη μας, με κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των δημόσιων φορέων και ιδιωτών επενδυτών, συνεργαζόμενοι με τους ειδικούς σε κυκλοφοριακά θέματα και στην ανάπτυξη κυκλοφοριακών μοντέλων. Ανανεώνουμε συνεχώς τις γνώσεις μας και αναπτύσσουμε μοντέλα ανάλυσης κόστους-οφέλους, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα έργα υποδομής.

Οι επικαιροποιημένες βάσεις δεδομένων των στοιχείων κόστους συντηρούνται και επαναχρησιμοποιούνται στα έργα μας, γεγονός που οδηγεί στην αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη φάση συλλογής δεδομένων καθώς και στην ικανότητα διασταύρωσής τους.

1| Μελέτες Σκοπιμότητας

Η ΣΥΣΤΕΜΑ έχει εκπονήσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό προμελετών και μελετών σκοπιμότητας σε πολλές χώρες. Είτε πρόκειται για δημόσιες είτε για ιδιωτικές επενδύσεις ενός ή περισσότερων έργων, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε άμεσα στα αιτήματα των πελατών και να προσφέρουμε αξιόπιστες αναλύσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα των έργων υποδομής.

2| Χρηματοδότηση έργων

Οι μηχανισμοί μικτής χρηματοδότησης θεωρούνται από τους πιο καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης έργων υποδομής. Μέσω της επιτυχημένης συμμετοχής μας σε μια σειρά έργων τεχνικής βοήθειας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχουμε προσφέρει τεχνικές βοήθειες για περισσότερα από 10 χρόνια σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της Βόρειας Αφρικής, με τη συμμετοχή όλων των μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Είμαστε επίσης σε θέση να εκπονούμε οικονομική ανάλυση για μεμονωμένα έργα και να προσφέρουμε συμβουλές σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης είτε αυτές προέρχονται από μία ή περισσότερες πηγές.