Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η  οδική παράκαμψη των Τιράνων θα δώσει τη δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ του υφιστάμενου αυτοκινητόδρομου Τίρανα – Δυρράχιο και του νέου αυτοκινητόδρομου Τίρανα – Ελμπασάν, ο οποίος είναι υπό κατασκευή και εκτείνεται κατά μήκος των δυτικών, νότιων και νοτιοανατολικών πλευρών της πρωτεύουσας της Αλβανίας. Η παράκαμψη των Τιράνων θα είναι δρόμος διπλής κατεύθυνσης με συνολικό μήκος 21,5 χιλιόμετρα.

Στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται η οριστική μελέτη οδοποιίας και τεχνικών έργων, η ολοκλήρωση της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων (ESIA), και τα τεύχη δημοπράτησης.

Η SYSTEMA έχει αναλάβει τη Διαχείριση του Έργου και την ολοκλήρωση των Οριστικών Μελετών και των Τευχών Δημοπράτησης.

 

Πελάτης: ΕΤΕπ| Διάρκεια: 2019-2020