Τον Μάρτιο του 2021 η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ξεκίνησε συνεργασία με Αμερικάνικη εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα κυκλοφορίας στην πολιτεία Φλόριντα των Η.Π.Α. Στελέχη της ΣΥΣΤΕΜΑ συμβουλεύουν τον πελάτη μας με στόχο την εξεύρεση βέλτιστων κυκλοφοριακών λύσεων για την ανάπτυξη ακινήτου στο Μαϊάμι. Συνεργαζόμαστε με την ομάδα ανάπτυξης του ακινήτου, η οποία αποτελείται από ειδικούς διαφόρων ειδκοτήτων (πολεοδόμους, αρχιτέκτονες, νομικούς συμβούλους κλπ), προκειμένου να αναλυθεί η υφιστάμενη κατάσταση, να αξιολογηθούν υποβληθείσες μελέτες προς τις τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες και να εκπονηθούν αντίστοιχα μελέτες και προτάσεις για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων από την ανάπτυξη εμπορικών ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή.