Ποιοί είμαστε

Γιάννης Παπαπαναγιώτου

Γιάννης Παπαπαναγιώτου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ipap@systema.com.gr

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π με μεταπτυχιακές σπουδές σε Logistics και Μεταφορές (Cranfield University) και Οικονομικά (University of London).

Έχει εργαστεί ως συγκοινωνιολόγος σε μεγάλες εταιρείες συμβούλων μηχανικών και μελετητών του εξωτερικού.Από το 2007 είναι ο κύριος μέτοχος και διαχειριστής της ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ.

Γιάννης Παπαπαναγιώτου

Πέπη Δημοπούλου
Γενική Διευθύντρια
Μέλος ΔΣ
p_dimopoulou@systema.com.gr

Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π με μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση Έργων από το Kingston University. Από το 2007 είναι στέλεχος της ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ και έχει διαχειριστεί σε πλήθος μελετών και έργων παροχής υπηρεσιών συμβούλου και τεχνικής βοήθειας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εξειδικεύεται στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων μεταφορών, κυκλοφοριακών μελετών βιώσιμης κινητικότητας και μελετών στάθμευσης, μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων, μελετών σκοπιμότητας γραμμικών έργων, αναλύσεων κόστους – οφέλους, μελετών ανάπτυξης και διαχείρισης δικτύων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και στη διαχείριση όλων των σταδίων μελετών οδικών και σιδηροδρομικών έργων.
Είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

Γιάννης Παπαπαναγιώτου

Ναταλία Τσελέντη
Διευθύντρια – Δυτικά Βαλκάνια
Μέλος ΔΣ
n_tselenti@systema.com.gr

Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Ε.Μ.Π με μεταπτυχιακό τίτλο σε Logistics και Χρηματοοικονομικά από το Cass Business School στο Λονδίνο.

Είναι στέλεχος της εταιρείας από το 2007 και έχει διαχειριστεί πλήθος μελετών και έργα παροχής υπηρεσιών συμβούλου, με έμφαση στη διαχείριση μεγάλων έργων υποδομής και συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας στο εξωτερικό.

Διαθέτει σημαντική εργασιακή εμπειρία σε σύνθετα έργα μεταφορών και εις βάθος γνώση των μεταφορικών υποδομών στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, όπου και εργάζεται από το 2013.

Γιάννης Παπαπαναγιώτου

Keith Cook
Μέλος ΔΣ
K_cook@systema.com.gr

Ο Keith Cook έχει διατελέσει Επικεφαλής διεθνών δραστηριοτήτων της πολυεθνικής εταιρείας συμβούλων WYG International (πλέον TetraTech) και συγκεντρώνει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίαςυψηλού επιπέδου στη διεύθυνση και τη διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων οικονομικής ανάπτυξης και ανάπτυξης υποδομών σε χώρες και περιοχές με αναπτυσσόμενη οικονομία.

Διαθέτει μια εις βάθος κατανόηση των έργων υποδομής και ανάπτυξης δεξιοτήτων διεθνώς μέσω της εμπειρίας του στη διαχείριση και διεύθυνση πολλών χρηματοδοτούμενων από διεθνείς δωρητές, έργων τεχνικής βοήθειας.

Ειδικεύεται στην αποτελεσματική λειτουργία των Μονάδων Διαχείρισης Έργου για την υλοποίηση μεγάλων, πολύ-παραγοντικών, σύνθετων προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας. Είναι δε εξαιρετικά έμπειρος στην μεταφορά γνώσης και στο σχεδιασμό αντίστοιχων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Γιάννης Παπαπαναγιώτου

Gordon Lamond
Μέλος ΔΣ
g_lamond@systema.com.gr

Ο Gordon Lamond διαθέτει πάνω από 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση μεγάλης κλίμακας έργων υποδομών στις διεθνείς αγορές,κυρίωςσε έργα τεχνικής βοήθειας.

Στο παρελθόν έχει διατελέσει Διευθυντής Μεγάλων Εργων στην εταιρεία WYG International (πλέον Tetra Tech), όπου ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση και την διασφάλιση ποιότητας έργων υποδομής και επίσης Διευθυντής Υποδομών & Περιβάλλοντος στην πολυεθνικήεταιρεία Faber Maunsell- πλέον AECOM.

Ειδικεύεται στη διαχείριση διεπιστημονικών ομάδων αποτελούμενων από άτομα που προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και χώρες. Οι τομείς ειδίκευσης του περιλαμβάνουν το περιβάλλον, τις μεταφορές, την ενέργεια και τα κοινωνικά κτηριακά έργα.