Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούσε η παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών σε συγκοινωνιακά / τεχνικά θέματα, καθώς και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Το έργο αφορούσε κυρίως στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου και μελετητικών υπηρεσιών σε τεχνικά και διοικητικά θέματα, στο πλαίσιο μακροχρόνιας σύμβασης με την ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. Η σύμβαση αυτή περιελάμβανε εργασίες σχετικές με όλους τους τομείς διαχείρισης και λειτουργίας ενός συγκοινωνιακού φορέα και αφορούσε τόσο σε θέματα συγκοινωνιακά (όπως δρομολόγηση, τιμολόγηση, δομή κομίστρου, θέματα μετεπιβίβασης και διασύνδεσης με τα υπόλοιπα μέσα μεταφορών της Αττικής), όσο και σε θέματα διαχείρισης του φορέα (όπως διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και συντονισμός συνεργασιών και σχέσεων με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς).

Πιο συγκεκριμένα, εκπονήθηκε μελέτη ανασχεδιασμού του δικτύου λεωφορειακών γραμμών της ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. και παράλληλα, αναπτύχθηκαν κατάλληλες μέθοδοι και τεχνικές δρομολόγησης των λεωφορείων, οι οποίες βασίστηκαν στα δεδομένα ζήτησης, καθώς και στη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων, όπως ο στόλος των οχημάτων και το ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μελέτη διοικητικής αναδιοργάνωσης της εταιρείας και συντονίστηκαν οι σχέσεις της εταιρείας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ), Οργανισμοί Λιμένων, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ναυτιλιακές εταιρείες. Τέλος, αναπτύχθηκε η διαδικασία συλλογής δεδομένων και εκπονήθηκε στρατηγικός σχεδιασμός για την εταιρεία και την προώθηση των πωλήσεων.

Πελάτης: ΚΤΕΛ Ν. Αττικής | Έτος: 2003-2005