Στο πλαίσιο της προώθησης της βιωσιμότητας στον τουρισμό, της ελαχιστοποίησης του αποτυπώματος του άνθρακα στο Μαυροβούνιο και της προώθησης βιώσιμων μεταφορικών επιλογών, το UNDP Μαυροβουνίου απένειμε την παρούσα μελέτη, προκειμένου να αναπτύξει σε συνεργασία με τους δήμους στην περιοχή του κόλπου Kotor (Kotor, Tivat, Herceg Novi) και τη Βασιλική Πρωτεύουσα του Cetinje ένα πολυκεντρικό σχέδιο Αειφόρου Αστικής Κινητικότητας (Poly-SUMP) για την περιοχή. Το έργο υλοποιήθηκε σε μία φάση χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Poly-SUMP, προκειμένου να καταγραφούν τα πολυκεντρικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες της εξεταζόμενης περιοχής.

Το Poly-SUMP διευκόλυνε την ανάπτυξη ενός πιο προσιτού, ασφαλούς, καθαρού, περιβαλλοντικά φιλικού και αξιόπιστου μεταφορικού αστικού συστήματος για την περιοχή, έχοντας κατά νου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, όπως τα ισχυρά εποχιακά πρότυπα, λόγω των τουριστικών αξιοθέατων της περιοχής, καθώς και τους περιορισμούς των μεταφορικών συστημάτων. Το σχέδιο, ακόμα, εστίασε τόσο στις χερσαίες όσο και στις θαλάσσιες μεταφορές και παρείχε λύσεις για τους μη μηχανοκίνητους και τους μηχανοκίνητους τρόπους μεταφοράς, αλλά και σε συγκεκριμένα θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις ευάλωτες ομάδες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζουν μια περιφερειακή προσέγγιση για την εξεταζόμενη περιοχή, η οποία αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα και ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές ανάγκες του κάθε δήμου. Η κύρια πρόκληση στο πλαίσιο του έργου ήταν να συγκεντρωθούν οι διάφοροι δήμοι και ενδιαφερόμενοι και να αναπτυχθεί μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ειδικών μεταφορικών αναγκών τους, προωθώντας βιώσιμες μεταφορικές επιλογές για την περιοχή και αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες. Το έργο αυτό θεωρείται μια μεγάλη ευκαιρία για όλους τους εμπλεκόμενους να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να επιτύχουν ένα κοινό όραμα για το μέλλον της περιοχής, από άποψη αστικής κινητικότητας και προσβασιμότητας.

 

Πελάτης: UNDP | Έτος: 2015-2016