Σχεδιασμός Μεταφορών

H ΣΥΣΤΕΜΑ είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη στον τομέα του σχεδιασμού μεταφορών. Υλοποιούμε έργα στον τομέα εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχουμε εκπονήσει μεταξύ άλλων το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών των Βαλκανίων (REBIS), τον σιδηροδρομικό διάδρομο FERRMED (μελέτη σκοπιμότητας σιδηροδρομικού διαδρόμου στη Δυτική/ Βόρεια Ευρώπη, την προκαταρκτική μελέτη του διαδρόμου πολυτροπικών μεταφορών Orient-East Med στην Κεντρική / Νότια Ευρώπη και τα Στρατηγικά Σχέδια Μεταφορών της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Έχουμε υλοποιήσει περισσότερα από 150 έργα σχεδιασμού μεταφορών για όλα τα μέσα μεταφοράς, σε περισσότερες από 25 χώρες. Τα μόνιμα στελέχη μας, με σημαντικές σπουδές και πλούσια εμπειρία είναι σε θέση να διαχειριστούν και να υλοποιήσουν κάθε έργο, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, εντός των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων.

1| Στρατηγικά σχέδια Μεταφορών

Η ΣΥΣΤΕΜΑ παρέχει υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού μεταφορών σε όλες τις κλίμακες. Έχουμε υλοποιήσει πληθώρα έργων, από πολυεθνικά στρατηγικά σχέδια, εθνικά στρατηγικά σχέδια, τα οποία παρέχουν καθοδήγηση για την ιεράρχηση των έργων/ τομέων και των πολιτικών, έως τον περιφερειακό και αστικό σχεδιασμό μεταφορών. Έχουμε επίσης ολοκληρώσει με επιτυχία αρκετά στρατηγικά σχέδια για μεμονωμένα έργα, για πελάτες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

2| Μοντέλα Προσομοίωσης Μεταφορών

Έχουμε υλοποιήσει με επιτυχία μοντέλα προσομοίωσης μεταφορών για τον σχεδιασμό υποδομών, την εκτίμηση των μελλοντικών επιπτώσεων από τις σχεδιαζόμενες υποδομές και για την πρόβλεψη των εσόδων από την κυκλοφορία ή / και των εταιρειών παραχώρησης. Οι μηχανικοί μας είναι έμπειροι χρήστες των λογισμικών προσομοίωσης και είναι σε θέση να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα προηγμένων πολυτροπικών μοντέλων.

3| Κυκλοφοριακές Μελέτες

Η ΣΥΣΤΕΜΑ είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κυκλοφοριακής τεχνικής, για δημόσιους ή ιδιωτικούς πελάτες. Έχουμε εκπονήσει πλήθος μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και μελέτες κυκλοφορίας σε αστικά κέντρα. Οι ειδικοί μας θα εντοπίσουν τα σημαντικά ζητήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα αναπτύξουν λύσεις, αφού θέσουν τις προτεραιότητες και αναλύσουν από τις πιο επείγουσες έως τις λιγότερο σημαντικές επιπτώσεις, κοστολογώντας λύσεις και προτείνοντας χρονοδιαγράμματα και σχέδια υλοποίησης.

4| Δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η εταιρεία μας διαθέτει εμπειρία στο σχεδιασμό, και την παροχή συμβουλών σε όλες τις πτυχές των υποδομών και των λειτουργιών των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς. Είμαστε σύμβουλοι σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παροχής σχετικών υπηρεσιών και διαθέτουμε επίσης εμπειρία στη δημιουργία στρατηγικών, βασισμένων σε αναλύσεις της αγοράς και σε αξιόπιστες προβλέψεις της μελλοντικής ζήτησης. Η τεχνογνωσία μας καλύπτει τον στρατηγικό σχεδιασμό των δημόσιων μεταφορών, τις μελέτες σκοπιμότητας, τον σχεδιασμό δικτύων και διαδρομών, τη μελέτη στρατηγικής και συστημάτων κομίστρου, την αναδιοργάνωση των εταιρειών δημοσίων μεταφορών, την τηλεματική, τον σχεδιασμό και τη μελέτη διατροπικών σταθμών, τον σχεδιασμό ανθρώπινων πόρων, την οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση νέων υπηρεσιών και υποδομών.