Σχεδιασμός Μεταφορών 2019-07-01T09:23:15+00:00

Σχεδιασμός Μεταφορών

H Systema βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη στον τομέα του σχεδιασμού μεταφορών. Έχουμε υλοποιήσει έργα στον τομέα εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο. Τα εμβληματικά έργα μας περιλαμβάνουν το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών των Βαλκανίων (REBIS), τον σιδηροδρομικό διάδρομο FERRMED (μελέτη σκοπιμότητας σιδηροδρομικού διαδρόμου στη Δυτική/ Βόρεια Ευρώπη, την προκαταρκτική μελέτη του διαδρόμου πολυτροπικών μεταφορών Orient-East Med στην Κεντρική / Νότια Ευρώπη και τα Στρατηγικά Σχέδια Μεταφορών της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Έχουμε υλοποιήσει περισσότερα από 150 έργα σχεδιασμού μεταφορών σε όλα τα μέσα μεταφοράς, σε περισσότερες από 25 χώρες. Οι μόνιμοι τεχνικοί μας συνεργάτες/ εμπειρογνώμονες είναι σε θέση να διαχειριστούν και να υλοποιήσουν κάθε δύσκολο έργο, λόγω του εξειδικευμένου ακαδημαϊκού τους υπόβαθρου και της πλούσιας πρακτικής τους εμπειρίας.

1| Στρατηγικά σχέδια Μεταφορών

Η SYSTEMA παρέχει υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού μεταφορών σε όλες τις κλίμακες και σε ποικίλους πελάτες. Από περιφερειακά (πολυεθνικά) στρατηγικά σχέδια, εθνικά στρατηγικά σχέδια, τα οποία παρέχουν καθοδήγηση για την ιεράρχηση των έργων/ τομέων και των πολιτικών, στον περιφερειακό και στον πολεοδομικό σχεδιασμό των περιφερειακών και των αστικών μεταφορών, έχουμε υλοποιήσει πληθώρα σχεδίων. Έχουμε επίσης ολοκληρώσει με επιτυχία αρκετά στρατηγικά σχέδια για μεμονωμένα έργα, για πελάτες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

2| Μοντέλα Προσομοίωσης Μεταφορών

Έχουμε υλοποιήσει με επιτυχία μοντέλα προσομοίωσης μεταφορών για τον σχεδιασμό υποδομών, την εκτίμηση των επιπτώσεων των μελλοντικών υποδομών και για την πρόβλεψη των εσόδων από την κυκλοφορία ή / και των εταιρειών παραχώρησης. Οι Τεχνικοί Σύμβουλοί μας είναι έμπειροι χρήστες των λογισμικών προσομοίωσης και είναι σε θέση να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα προηγμένων πολυτροπικών μοντέλων.

3| Κυκλοφοριακές Μελέτες

Η SYSTEMA είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κυκλοφοριακής τεχνικής, για δημόσιους ή ιδιωτικούς πελάτες. Έχουμε εκπονήσει πλήθος μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και μελέτες κυκλοφορίας σε αστικά κέντρα. Οι ειδικοί μας θα εντοπίσουν τα σημαντικά ζητήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα αναπτύξουν λύσεις, αφού δώσουν προτεραιότητα και αναλύσουν από τις πιο επείγουσες έως τις λιγότερο σημαντικές επιπτώσεις, κοστολογώντας λύσεις και προτείνοντας χρονοδιαγράμματα και σχέδια υλοποίησης.

4| Δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η εταιρεία μας διαθέτει εμπειρία στο σχεδιασμό, και την παροχή συμβουλών σε όλες τις πτυχές των υποδομών και των λειτουργιών των δημόσιων μεταφορών. Είμαστε σύμβουλοι σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών μαζικών μεταφορών και διαθέτουμε επίσης εμπειρία στη δημιουργία στρατηγικών, βασισμένων σε στιβαρές αναλύσεις της αγοράς και σε αξιόπιστες προβλέψεις της μελλοντικής ζήτησης. Η τεχνογνωσία μας καλύπτει τον στρατηγικό σχεδιασμό των δημόσιων μεταφορών, μελέτες σκοπιμότητας, το σχεδιασμό δικτύων και διαδρομών, τη μελέτη στρατηγικής και συστημάτων κομίστρου, την αναδιοργάνωση των εταιρειών δημοσίων μεταφορών, την τηλεματική, τον σχεδιασμό και μελέτη διατροπικών σταθμών, τον σχεδιασμό ανθρώπινων πόρων, την οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση νέων υπηρεσιών και υποδομών.