Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας

Η ΣΥΣΤΕΜΑ έχει υλοποιήσει με επιτυχία πολλά έργα τεχνικής βοήθειας, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και άλλους δωρητές. Η συμμετοχή μας στην υλοποίηση σχετικών έργων στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Αφρική και σε εθνικά προγράμματα για την ανάπτυξη υποδομών, μας παρέχει την εμπειρία ώστε να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους πελάτες και τους δικαιούχους των χρηματοδοτήσεων.

1|Προετοιμασία και προτεραιοποίηση έργων υποδομής για υλοποίηση με μικτή χρηματοδότηση

Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική συμμετέχει σε πολλά έργα παροχής τεχνικής βοήθειας για την προετοιμασία υλοποίησης έργων υποδομής με μικτή χρηματοδότηση. Ήδη από το 2010, η εταιρεία μας συμμετέχει σε μια σειρά σχετικών έργων, με αναθέσεις από την ΕΕ και την ΕΤΕπ, στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και της Βόρειας Αφρικής.

Πιο συγκεκριμένα, το Infrastructure Project Facility (Υπηρεσίες Έργων Υποδομής) αποτελεί την τεχνική βοήθεια του Επενδυτικού Πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF), μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των διμερών χορηγών βοήθειας και των κυβερνήσεων των Δυτικών Βαλκανίων, που υποστηρίζει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ μέσω της παροχής χρηματοδότησης και τεχνικής βοήθειας για στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές, στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των δημόσιων κτηρίων, των μεταφορών, της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και, της ψηφιακής οικονομίας.

Η εταιρεία μας έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα στα περισσότερα έργα IPF, είτε ως πάροχος υπηρεσιών είτε ως εταίρος συμπράξεων με άλλες εταιρείες συμβούλων. Οι εμπειρογνώμονες μας, μαζί με τις τοπικές τεχνικές ομάδες ειδικών με τις οποίες έχουμε μακρόχρονη συνεργασία, έχουν επανειλημμένα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μέσα στο χρονοδιάγραμμα που ορίζει το κάθε έργο.

Ένα άλλο σηματικό έργο τεχνικής βοήθειας στο οποίο συμμετέχει ενεργά η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική αποτελεί το Economic Resilience Initiative – ERI της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το οποίο καλύπτει και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής.

2| Ενδυνάμωση Δομών & Ανάπτυξη Ικανοτήτων

Η ΣΥΣΤΕΜΑ προσφέρει υπηρεσίες βελτίωσης και ενδυνάμωσης οργανισμών (capacity building), προκειμένου αυτοί να γίνουν αποτελεσματικότεροι και να επιτύχουν μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος, βιωσιμότητα, καθώς και τους στόχους τους σε βάθος χρόνου. Έχουμε υποστηρίξει τις αρχές του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, την Αλβανία, την Τουρκία, το Μαυροβούνιο, την Σερβία, την Βουλγαρία, καθώς και άλλες χώρες, προκειμένου να δημιουργήσουν στρατηγικές, να σχεδιάσουν και να προτεραιοποιήσουν τις επενδύσεις τους στα δίκτυα μεταφορών τους, έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό τους, υποστηρίζουμε τις Μονάδες Υλοποίησης Έργων, συμβουλεύουμε τις δομές και την αναδιοργάνωση των δημόσιων Υπηρεσιών και συστηματικά οικοδομούμε τις ικανότητες και την εξειδίκευση των τοπικών εμπειρογνωμόνων.