Τεχνική Βοήθεια 2019-07-01T09:09:30+00:00

Τεχνική Βοήθεια

Η SYSTEMA έχει υλοποιήσει με επιτυχία πολλά και μεγάλα έργα τεχνικής βοήθειας σε αγορές διεθνούς βοήθειας από δωρητές καθώς και σε χώρες- μέλη της Ε.Ε. Η συμμετοχή μας στην υλοποίηση πολυεθνικών έργων IPF (Πλαίσιο Επενδύσεων σε Υποδομές) στα Δυτικά Βαλκάνια και σε πολλά εθνικά προγράμματα όσον αφορά στην ανάπτυξη υποδομών, στην ανάπτυξη διάφορων τομέων και την υποβοήθηση των χωρών στη διαχείρισή τους, καθώς και στον στρατηγικό σχεδιασμό, μας παρέχει τη σιγουριά και την εμπειρία ώστε να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε διαφορετικούς πελάτες , με απτά αποτελέσματα για τις χώρες- δικαιούχους.

1| Υπηρεσίες προετοιμασίας και προτεραιοποίησης έργων υποδομής για μικτή χρηματοδότηση

Το IPF (Πλαίσιο Επενδύσεων σε Υποδομές) αποτελεί μέσο τεχνικής βοήθειας του επενδυτικού πλαισίου για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF), το οποίο αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των διμερών χορηγών βοήθειας και των κυβερνήσεων των Δυτικών Βαλκανίων και υποστηρίζει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ μέσω της παροχής χρηματοδότησης και τεχνικής βοήθειας για στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές. Αυτή η επιχείρηση τεχνικής βοήθειας χρηματοδοτείται με κονδύλια της ΕΕ.

Το WBIF επικεντρώνεται σε βασικούς τομείς της οικονομίας των Δυτικών Βαλκανίων: την ενέργεια, το περιβάλλον, τις κοινωνικές υποδομές, τις μεταφορικές υποδομές, την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και, από τον Δεκέμβριο του 2017, τις ψηφιακές υποδομές.

Το επενδυτικό αυτό πλαίσιο παρέχει, βάσει ανταγωνιστικών διαδικασιών, επιχορηγήσεις για δραστηριότητες προετοιμασίας έργων υποδομής καθώς και για επενδύσεις.

Η SYSTEMA έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα στα περισσότερα έργα IPF, είτε ως πάροχος υπηρεσιών είτε ως εταίρος κοινοπραξίας. Οι εμπειρογνώμονες μας, μαζί με τις τοπικές τεχνικές ομάδες με τις οποίες έχουμε σταθερή χρόνια συνεργασία, έχουν επανειλημμένα παραδώσει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μέσα στο χρονοδιάγραμμα που ορίζει το κάθε υποέργο. Έχουμε εμπειρία σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που καλύπτονται από το WBIF (Αλβανία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κόσσοβο, Μαυροβούνιο, Σερβία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) και Κροατία, η οποία ήταν μέλος του WBIF μέχρις ότου έγινε μέλος της ΕΕ.

2| Ενίσχυση ικανοτήτων

Η SYSTEMA προσφέρει υπηρεσίες ενίσχυσης ικανοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, σε διάφορες χώρες. Υποστηρίξαμε τις αρχές του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, την Αλβανία, την Τουρκία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία καθώς και άλλες χώρες να σχεδιάσουν και να δώσουν προτεραιότητα στα δίκτυά μεταφορών τους, έχουμε εκπαιδεύσει το προσωπικό τους, υποστηρίζουμε τις Μονάδες Υλοποίησης Έργου, συμβουλεύουμε τις δομές και την αναδιοργάνωση των δημόσιων Υπηρεσιών και συστηματικά οικοδομούμε τις ικανότητες και την εξειδίκευση των τοπικών τεχνικών εμπειρογνωμόνων.