Η εταιρεία μας παρείχε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη δημιουργία και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων, καθορίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης, χωροθέτησης και λειτουργίας εμπορευματικών κέντρων, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησής τους και προετοιμάζοντας το σχετικό Σχέδιο Νόμου.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Επιτροπής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την κατάρτιση θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Εμπορευματικών Κέντρων στην Ελλάδα, παρείχαμε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, για τη σύνταξη των άρθρων του νομοσχεδίου.

Πιο αναλυτικά, αντικείμενο της σύμβασής μας ήταν η προετοιμασία τεχνικής – εισηγητικής έκθεσης του σχεδίου Νόμου, το οποίο αφορούσε στους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης, χωροθέτησης και λειτουργίας εμπορευματικών κέντρων, ανεξάρτητα του τρόπου χρηματοδότησής τους. Παράλληλα, αναλύθηκαν τα άρθρα του νομοσχεδίου, με βάση κατάλληλα στοιχεία, όπως κριτήρια επιλογής, σχέδια, νόμοι και οδηγίες που τεκμηρίωναν τα προτεινόμενα στο σχέδιο νόμου και αποτελούν μέρος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, αλλά και με βάση εγκεκριμένες μελέτες και έργα, καθώς και αποσπάσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας.

 

Πελάτης: Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών | Έτος: 2004-2005