Τιμολογιακή πολιτική νέου πολυώροφου σταθμού αυτοκινήτων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

 

Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική εκπόνησε οικονομοτεχνική μελέτη για λογαριασμό του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την κατασκευή ενός πολυώροφου σταθμού αυτοκινήτων. Εκπονήθηκαν κατάλληλες έρευνες και οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης, για εναλλακτικά σενάρια τιμολόγησης.

Ο βασικός στόχος της μελέτης αφορούσε στην αξιολόγηση διαφόρων πολιτικών τιμολόγησης στάθμευσης καθώς και της επίδρασής τους στα έσοδα του Αεροδρομίου, με δεδομένη τη μελλοντική κατασκευή και λειτουργία ενός νέου χώρου στάθμευσης εντός της περιοχής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της υφιστάμενης ζήτησης και προσφοράς στάθμευσης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής πρόβλεψη της ζήτησης στάθμευσης και χρησιμοποιήθηκαν οι πιο πρόσφατοι πίνακες Προέλευσης – Προορισμού για την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου, δεδομένου ότι οι επιβάτες του αεροδρομίου αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς στάθμευσης.

Επιπλέον, για την αξιολόγηση της επίδρασης των διαφόρων σεναρίων τιμολόγησης για τις υπηρεσίες του νέου χώρου, σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε έρευνα δεδηλωμένης προτίμησης για τους χρήστες των υφιστάμενων χώρων στάθμευσης του αεροδρομίου, καθώς και για τους χρήστες ταξί, με συνολικό δείγμα 1,200 ερωτηθέντων. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες των υφιστάμενων χώρων στάθμευσης κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ των υφιστάμενων υπηρεσιών στάθμευσης και του νέου χώρου, ενώ οι χρήστες ταξί κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ της χρήσης ταξί και της χρήσης οχήματος ΙΧ για την πρόσβασή τους στο αεροδρόμιο με δεδομένη τη λειτουργία του νέου χώρου στάθμευσης, για διάφορα σενάρια τιμολόγησης. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, αξιολογήθηκε οικονομικά η υπό εξέταση επένδυση.