Ένας από τους κύριους στόχους της Αρχής Λιμένων Κύπρου ήταν ο Λιμένας Βασιλικού να διαδραματίσει ρόλο κύριου βιομηχανικού λιμένα, εξοπλισμένου με υποδομή για χύδην και οχληρά φορτία. H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ανέλαβε τη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για το Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Λιμένα Βασιλικού λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη επαναπροσδιορισμού τόσο του ρόλου του, όσο και του τρόπου λειτουργίας του.

Η καθιέρωση του Λιμένα Βασιλικού, που βρίσκεται στο νότιο μέρος της Κύπρου, μεταξύ Λεμεσού και Λάρνακας, και αποτελεί το κατεξοχήν βιομηχανικό λιμάνι της χώρας, ως κύριο βιομηχανικό λιμένα, εξοπλισμένου με υποδομή για χύδην και οχληρά φορτία αποτελεί βασικό στόχο της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση Γενικού Ρυθμιστικού Σχεδίου του Λιμένα Βασιλικού προβλέποντας τη δημιουργία νέου παράπλευρου λιμένα, δεδομένου ότι η υφιστάμενη υποδομή δεν επαρκεί, με ενδεχόμενη χρηματοδότηση από ταμεία της Ε.Ε. ή/και από διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική ανέλαβε τη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για το Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) του Λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών οδηγιών για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, των όρων εντολής, της προκήρυξης διαγωνισμού, καθώς και των όρων συμβολαίου για την παροχή υπηρεσιών.

 

Πελάτης: Αρχή Λιμένων Κύπρου | Έτος: 2008