Αεροδρόμια και Αερομεταφορές

H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα αερομεταφορών και αεροδρομίων. Οι υπηρεσίες που κατά καιρούς έχουν παρασχεθεί από την εταιρεία αφορούν σε:

  • Κατάρτιση γενικών σχεδίων ανάπτυξης αεροδρομίων

  • Προβλέψεις ζήτησης αερομεταφορών και εσόδων αεροδρομίων

  • Μελέτες σκοπιμότητας δημιουργίας αεροδρομίων

  • Ανάπτυξη πολιτικών αερομεταφορών

  • Μελέτες συγκοινωνιακής σύνδεσης αεροδρομίων

  • Μελέτες δημιουργίας και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

  • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
  • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας