Αστικά Μεταφορικά Δίκτυα

H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη και λειτουργία αστικών συγκοινωνιακών δικτύων και επιβατικών μεταφορών. Οι βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών

 • Στάθμευση και σταθμοί αυτοκινήτων

 • Αξιολόγηση και σχεδιασμός πολιτικών ανάπτυξης αστικών συγκοινωνιακών δικτύων

 • Στρατηγική δημιουργίας Μητροπολιτικών Φορέων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

 • Κυκλοφοριακά μοντέλα προσομοίωσης – Προβλέψεις ζήτησης

 • Κυκλοφοριακές έρευνες – μετρήσεις Μελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων

 • Σχεδιασμός διαχείρισης έκτακτων περιστατικών

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

 • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ)
 • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
 • Δήμος Καρπενησίου
 • ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
 • Οργανωτική Επιτροπή “ΑΘΗΝΑ 2004”
 • ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική, Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, Βουλγαρία
 • ΚΤΕΛ Ν. Αττικής
 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • Αττικό Μετρό Α.Ε.