Κύριος στόχος του έργου ήταν να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των νέων συγκοινωνιακών υπηρεσιών με το μετρό και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, με βάση την εμπειρία που αποκομίστηκε κατά τους έξι μήνες μετά την παράδοση του σιδηροδρομικού σταθμού εντός του αεροδρομίου στο επιβατικό κοινό. Χρησιμοποιώντας την πολυετή εμπειρία της εταιρείας μας στους τομείς των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, διεξάγαμε έρευνα δεδηλωμένης προτίμησης του επιβατικού κοινού αναφορικά με τις μετακινήσεις τους από και προς το αεροδρόμιο και αξιολογήσαμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες .

Η πρόσβαση σε ένα αεροδρόμιο είναι κρίσιμος παράγοντας που επιδρά σημαντικά στην γενικότερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς επίσης και στο δημόσιο προφίλ του αεροδρομίου. Προκειμένου ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες και αποτελεσματικές μεταφορικές υπηρεσίες, απαιτείται επαρκής γνώση των αναγκών και των προτιμήσεων όλων των χρηστών. Μία ολοκληρωμένη εικόνα της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και των στοιχείων που καθιστούν ένα συγκοινωνιακό σύνδεσμο λιγότερο ή περισσότερο ελκυστικό για τους μετακινούμενους προς/από το αεροδρόμιο, συμβάλλει στη βελτίωση των υπηρεσιών του αεροδρομίου και στον καλύτερο σχεδιασμό για το μέλλον.

Στο παραπάνω πλαίσιο, βασικός στόχος του έργου ήταν να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των νέων συγκοινωνιακών υπηρεσιών μετρό και προαστιακού σιδηρόδρομου, με βάση την εμπειρία που αποκομίστηκε κατά τους έξι μήνες μετά την παράδοση του σιδηροδρομικού σταθμού εντός του αεροδρομίου, στο επιβατικό κοινό. Διεξήχθη έρευνα δεδηλωμένης προτίμησης του επιβατικού κοινού αναφορικά με τις μετακινήσεις τους από και προς το αεροδρόμιο με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο και το Μετρό. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης πραγματοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες:

  • Σχεδιασμός ερωτηματολογίου με στόχο να εξεταστούν όλα τα χαρακτηριστικά των χρηστών.
  • Διεξαγωγή έρευνας δεδηλωμένης προτίμησης για το μετρό και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, σε ώρες αχμής και μη αιχμής και προς τις δύο κατευθύνσεις.
  • Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών λειτουργίας και της ποιότητας των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών τόσο για το μετρό, όσο και για τον προαστιακό σιδηρόδρομο.

Πελάτης: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών | Έτος: 2004 – 2005