Επιτυχής ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών

Οριστική μελέτη για την οδική παράκαμψη Τίρανα (Kashar – Vaqarr – Mullet), Αλβανία

Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Τουρκίας

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Ελλάδας

Go to Top