Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης

Μία πολύ σημαντική σύμβαση υπεγράφη στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, μεταξύ της Αττικό Μετρό και της σύμπραξης ADT Omega-ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική-Avaris και [...]

Κυκλοφοριακή Μελέτη Περιοχής Κόμβου Ηετιώνα, Λιμένας Πειραιά

Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης της ευρύτερης περιοχής του κόμβου Ηετίωνα, η οποία εντάσσεται στη ζώνη δικαιοδοσίας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, με [...]

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου εφαρμογής και παρακολούθησης των έργων του ομίλου ΟΑΣΑ

Αναπτύχθηκαν διαδικασίες ελέγχου για τις διεργασίες τόσο του ΟΑΣΑ όσο και των θυγατρικών του, τυποποιήθηκε η συνεργασία με τις θυγατρικές [...]

Master Plans των αεροδρομίων Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης

Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική εκπόνησε μελέτη ζήτησης αερομεταφορών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθορίζοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένους, βιώσιμους [...]

Τιμολογιακή Πολιτική Νέου Πολυώροφου Σταθμού Αυτοκινήτων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική εκπόνησε οικονομοτεχνική μελέτη για λογαριασμό του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για την κατασκευή ενός πολυώροφου σταθμού αυτοκινήτων. Εκπονήθηκαν [...]

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την περιοχή Boka Bay και Cetinje στο Μαυροβούνιο

Στο πλαίσιο της προώθησης της βιωσιμότητας στον τουρισμό, της ελαχιστοποίησης του αποτυπώματος του άνθρακα στο Μαυροβούνιο και της προώθησης βιώσιμων [...]

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων και Μελέτη Στάθμευσης

Η εταιρεία ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική, έχοντας σημαντική εμπειρία σε μελέτες στάθμευσης, εκπόνησε μελέτη χώρων στάθμευσης και μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων από τη [...]

Μελέτη κόστους – οφέλους για το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάλυση κόστους – οφέλους για την ολοκλήρωση του έργου Μετρό Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική [...]

Μελέτες Χώρων Στάθμευσης

Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στις μελέτες χώρων στάθμευσης έχει προσφέρει αποτελεσματικές τεχνικο-οικονομικές λύσεις για όλα τα στάδια μελέτης [...]

Go to Top