Επιτυχής ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών

Η Τελική Έκθεση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, με προσαρτημένη [...]

Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Τουρκίας

Ο βασικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός εθνικού [...]

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Ελλάδας

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για την Ελλάδα (National Transport Project [...]

Τεχνική Υποστήριξη του Οργανισμού λιμένος Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEAS “ADRIAMOS”

Το έργο «ΑΔΡΙΑΤΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ “ΑΔΡΙΑΜΟΣ”», που εκπονήθηκε από [...]

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου στην περιοχή του Προμαχώνα (σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας)

Το έργο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου [...]

Τεχνική Υποστήριξη Επιτροπής για τη κατάρτιση θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Εμπορευματικών Κέντρων στην Ελλάδα

Η εταιρεία μας παρείχε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο Υπουργείο Μεταφορών [...]

IQ – Προσδιορισμός των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Συνδυασμένων μεταφορών και Αξιολόγησή τους

Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων για [...]

Μελέτη Σκοπιμότητας του Σιδηροδρομικού Δικτύου FERRMED (Σκανδιναβία – Ρήνος – Ροδανός – Δυτική Μεσόγειος)

Στο πλαίσιο της μελέτης εκπονήθηκε μια πλήρης προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας [...]