Μελέτη διαμόρφωσης και λειτουργίας εμπορευματικού κέντρου

Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική έχει αναλάβει τη μελέτη διαμόρφωσης και λειτουργιάς ενός εμπορευματικού κέντρου στην Θεσσαλία. Οι εγκαταστάσεις του κυρίου του [...]

Επιτυχής ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών

Η Τελική Έκθεση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, με προσαρτημένη την τελική Απόφαση Περιβαλλοντικής Έγκρισής του (βάσει της Στρατηγικής Μελέτης [...]

Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Τουρκίας

Ο βασικός στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου μεταφορών το οποίο θα διευκόλυνε την ανάπτυξη ενός βιώσιμου, [...]

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Ελλάδας

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών για την Ελλάδα (National Transport Project for Greece- NTPG) είναι ένα έργο που ανατέθηκε βάσει της [...]

Τεχνική Υποστήριξη του Οργανισμού λιμένος Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEAS “ADRIAMOS”

Το έργο «ΑΔΡΙΑΤΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ “ΑΔΡΙΑΜΟΣ”», που εκπονήθηκε από το λιμεναρχείο της Βενετίας και της Ηγουμενίτσας στοχεύει στην εισαγωγή [...]

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου στην περιοχή του Προμαχώνα (σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας)

Το έργο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου στην περιοχή του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας και Βουλγαρίας» αφορά [...]

REALISE Περιφερειακή Δράση για την Ανάπτυξη Μεθόδων Logistics των Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ευρώπη

Στόχος του REALISE ήταν η ανάπτυξη Ευρωπαϊκών στρατηγικών, εργαλείων απόφασης και υποστήριξης επιχειρησιακών δράσεων και πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση της [...]

Τεχνική Υποστήριξη Επιτροπής για τη κατάρτιση θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Εμπορευματικών Κέντρων στην Ελλάδα

Η εταιρεία μας παρείχε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη δημιουργία και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων, καθορίζοντας [...]

IQ – Προσδιορισμός των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Συνδυασμένων μεταφορών και Αξιολόγησή τους

Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων για την ενίσχυση των διατροπικών μεταφορών στην Ευρώπη βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα [...]

Μελέτη Σκοπιμότητας του Σιδηροδρομικού Δικτύου FERRMED (Σκανδιναβία – Ρήνος – Ροδανός – Δυτική Μεσόγειος)

Στο πλαίσιο της μελέτης εκπονήθηκε μια πλήρης προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας του Μεγάλου Άξονα Σιδηροδρομικού Δικτύου για εμπορευματικές μεταφορές στην οποία [...]

Go to Top