Μελέτη Σκοπιμότητας για την κατασκευή παρακαμπτήριων οδών στο Μαυροβούνιο

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, αναπτύξαμε μια μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή παρακαμπτηρίων προτεραιότητας γύρω από τις πόλεις Herceg Novi, [...]

Τεχνική Υποστήριξη του Οργανισμού λιμένος Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEAS “ADRIAMOS”

Το έργο «ΑΔΡΙΑΤΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ “ΑΔΡΙΑΜΟΣ”», που εκπονήθηκε από το λιμεναρχείο της Βενετίας και της Ηγουμενίτσας στοχεύει στην εισαγωγή [...]

IQ – Προσδιορισμός των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Συνδυασμένων μεταφορών και Αξιολόγησή τους

Σκοπός του έργου ήταν η δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων για την ενίσχυση των διατροπικών μεταφορών στην Ευρώπη βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα [...]

Μελέτη Σκοπιμότητας του Σιδηροδρομικού Δικτύου FERRMED (Σκανδιναβία – Ρήνος – Ροδανός – Δυτική Μεσόγειος)

Στο πλαίσιο της μελέτης εκπονήθηκε μια πλήρης προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας του Μεγάλου Άξονα Σιδηροδρομικού Δικτύου για εμπορευματικές μεταφορές στην οποία [...]

Μεταφορικές υπηρεσίες ΚΤΕΛ Αττικής προς το Αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» – Μελέτη αξιολόγησης λειτουργίας και μελέτη σκοπιμότητας για νέες υπηρεσίες

Η μελέτη αποσκοπούσε στο να διευρυνθεί η ζώνη επιρροής του Αεροδρομίου με ταυτόχρονη βελτίωση των υφιστάμενων συνδέσεων με Μέσα Μαζικής [...]

Go to Top