Σιδηροδρομικά Δίκτυα και Σιδηροδρομικές Μεταφορές

H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης σιδηροδρομικών δικτύων και υποδομής καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία των σιδηροδρομικών συστημάτων. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν στα εξής:

  • Μελέτες σκοπιμότητας ανάπτυξης σιδηροδρομικών υποδομών

  • Επιχειρησιακά σχέδια οργανισμών σιδηροδρόμων

  • Στρατηγική ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών

  • Προβλέψεις ζήτησης και εσόδων

  • Λειτουργικός σχεδιασμός σιδηροδρομικών δικτύων

  • Ανάπτυξη τιμολογιακής πολιτικής

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

  • FERRMED Association
  • Υπουργείο Οικονομικών Βουλγαρίας
  • Οργανισμός Σιδηρόδρομων Ελλάδας (ΟΣΕ)