Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα οργάνωσης συστήματος ολυμπιακών μεταφορών

Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη κατάλληλου μοντέλου προσομοίωσης συγκεκριμένων σεναρίων λειτουργίας στα κρίσιμα συστήματα μεταφορών κατά τη διάρκεια των [...]