Μελέτη Σκοπιμότητας για την κατασκευή παρακαμπτήριων οδών στο Μαυροβούνιο

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, αναπτύξαμε μια μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή παρακαμπτηρίων προτεραιότητας γύρω από τις πόλεις Herceg Novi, [...]