Μελέτη για τον Ανατολικό Διάδρομο/Διάδρομο Ανατολικής Μεσογείου του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών

Στο πλαίσιο των νέων κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών) με κύριο στόχο την ανάπτυξη [...]

Μετρό και Προαστιακός Σιδηρόδρομος: Μελέτη Αξιολόγησης της Σύνδεσης με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και Ανάλυση των Χαρακτηριστικών των Χρηστών

Κύριος στόχος του έργου ήταν να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των νέων συγκοινωνιακών υπηρεσιών με το μετρό και τον προαστιακό [...]

Go to Top