Μετρό και Προαστιακός Σιδηρόδρομος: Μελέτη Αξιολόγησης της Σύνδεσης με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και Ανάλυση των Χαρακτηριστικών των Χρηστών

Κύριος στόχος του έργου ήταν να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των νέων συγκοινωνιακών υπηρεσιών με το μετρό και τον προαστιακό [...]