Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για το Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης (Master Plan) του Λιμένα Βασιλικού

Ένας από τους κύριους στόχους της Αρχής Λιμένων Κύπρου ήταν ο Λιμένας Βασιλικού να διαδραματίσει ρόλο κύριου βιομηχανικού λιμένα, εξοπλισμένου [...]

Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων και οργάνωσης της κυκλοφορίας στα Γλυκά Νερά Αττικής

Εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Γλυκών Νερών από τη λειτουργία της Αττικής Οδού καθώς και πλήρης [...]

Go to Top