Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την περιοχή Boka Bay και Cetinje στο Μαυροβούνιο

Στο πλαίσιο της προώθησης της βιωσιμότητας στον τουρισμό, της ελαχιστοποίησης του αποτυπώματος του άνθρακα στο Μαυροβούνιο και της προώθησης βιώσιμων [...]

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων και Μελέτη Στάθμευσης

Η εταιρεία ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική, έχοντας σημαντική εμπειρία σε μελέτες στάθμευσης, εκπόνησε μελέτη χώρων στάθμευσης και μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων από τη [...]

Μελέτες Χώρων Στάθμευσης

Η ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στις μελέτες χώρων στάθμευσης έχει προσφέρει αποτελεσματικές τεχνικο-οικονομικές λύσεις για όλα τα στάδια μελέτης [...]

Έρευνα της Χρήσης των Τύπων του Κομίστρου και της Επιβατικής Κίνησης στα ΜΜΜ

Αντικείμενο της σύμβασης ήταν ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εκπόνηση εκτεταμένων ερευνών σε καθορισμένο δείγμα γραμμών και υπηρεσιών των [...]

Νέα Δομή και Σύστημα Τιμολόγησης Κομίστρων των Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής

Αξιολογήθηκε λειτουργικά και οικονομικοτεχνικά το υφιστάμενο σύστημα Δημόσιων Συγκοινωνιών Αττικής και οι εξελισσόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στο λεκανοπέδιο και με βάση [...]

Μητροπολιτικός Φορέας Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής

Κύριος στόχος της μελέτης ήταν η δημιουργία ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού Μητροπολιτικού Φορέα Αστικών Συγκοινωνιών για την Αττική, που θα [...]

Go to Top