Έρευνα στις Μεταφορές

H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση πλήθους ερευνητικών έργων και έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών εντός της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά έργα που έχουν εκπονηθεί από την εταιρεία μας αφορούν στα εξής θέματα:

  • Συνδυασμένες μεταφορές
  • Οδική ασφάλεια
  • Πολιτική των μεταφορών
  • Οικονομική των μεταφορών
  • Αστική ανάπτυξη
  • Συστήματα διοδίων 
  • Θαλάσσιες μεταφορές