Μελέτες Σκοπιμότητας

H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας τόσο συγκοινωνιακών έργων υποδομής όσο και μεταφορικών υπηρεσιών, όπως:  

  • Σιδηροδρομικά δίκτυα
  • Οδικά δίκτυα
  • Χώροι σταθμών αυτοκινήτων
  • Λιμάνια
  • Εμπορευματικά κέντρα / κέντρα logistics
  • Νέες ακτοπλοϊκές και θαλάσσιες συνδέσεις
  • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς