Συστήματα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που αφορούν σε όλα τα στάδια μελέτης συστημάτων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Η εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία έχοντας συνεργαστεί με φορείς της Κεντρικής και Τοπικής Διοίκησης καθώς και με δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους συγκοινωνιακού έργου. Οι βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη στρατηγικής και εφαρμογή πολιτικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
  • Προβλέψεις ζήτησης και εσόδων
  • Μελέτες αξιολόγησης και βελτιστοποίησης δικτύου και υπηρεσιών
  • Σχεδιασμός διαχείρισης λειτουργίας συστημάτων δημόσιων συγκοινωνιών
  • Ανάπτυξη πολιτικών τιμολόγησης
  • Έρευνες αγοράς
  • Ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών παρακολούθησης