Μελέτες Βιώσιμης Κινητικότητας / Κυκλοφοριακές Μελέτες

H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική προσφέρει μεγάλο εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που αφορούν στο αστικό περιβάλλον και στις αστικές μεταφορές. Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε:

  • Ανάπτυξη στρατηγικής και εφαρμογή πολιτικών για τα αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα
  • Μοντέλα προσομοίωσης / Προβλέψεις ζήτησης μετακινήσεων 
  • Κυκλοφοριακές μελέτες
  • Μελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων