Μελέτες Στάθμευσης / Σταθμών αυτοκινήτων

Η εταιρεία ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στις μελέτες στάθμευσης, είναι σε θέση να προσφέρει αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες λύσεις για όλα τα στάδια μελέτης. Από το 1998 έως και σήμερα έχουν εκπονηθεί πλήθος τέτοιων μελετών τόσο για δημόσιους όσο και για ιδιωτικούς φορείς. Στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται: 

  • Ανάπτυξη στρατηγικής και εφαρμογή πολιτικών στάθμευσης
  • Προβλέψεις ζήτησης στάθμευσης
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες 
  • Μελέτες σκοπιμότητας για τη δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων 
  • Σχεδιασμός διαχείρισης λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων 
  • Τιμολογιακή πολιτική