Αεροδρόμια / Αερομεταφορές

H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα αερομεταφορών και αεροδρομίων. Οι υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί από την εταιρεία αφορούν σε: 

  • Κατάρτιση γενικών σχεδίων ανάπτυξης αεροδρομίων
  • Προβλέψεις ζήτησης αερομεταφορών και εσόδων αεροδρομίων 
  • Μελέτες σκοπιμότητας δημιουργίας αεροδρομίων 
  • Ανάπτυξη πολιτικών αερομεταφορών
  • Μελέτες συγκοινωνιακής σύνδεσης αεροδρομίων
  • Μελέτες δημιουργίας και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων

 

 

 

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

  • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
  • Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας