Διατροπικές / Συνδυασμένες Εμπορευματικές Μεταφορές

Αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία στην ανάπτυξη υποδομών και τη λειτουργία όλων των μεταφορικών μέσων, η εταιρεία μας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εξειδίκευση σε θέματα διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών (intermodal transport) παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ανάπτυξη πολιτικών διατροπικών μεταφορών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο
 • Δημιουργία θεσμικού πλαισίου λειτουργίας Εμπορευματικών Κέντρων και Διατροπικών Μεταφορών
 • Μελέτη δημιουργίας και λειτουργίας δικτύων εμπορευματικών κέντρων
 • Ανάλυση αγοράς
 • Μελέτη μεμονομένων Εμπορευματικών Κέντρων και τερματικών σταθμών εμπορευμάτων (σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, προμελέτη, προκαταρκτική, οριστική, μελέτη γενικού σχεδίου ανάπτυξης - master plan)
 • Εναρμόνιση εθνικού νομοθετικού πλαισίου με τις Οδηγίες της ΕΕ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

 • Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας
 • FERRMED Association
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας της Ιαπωνίας
 • Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
 • ΠΡΟΜΑΧΩΝ
 • Υπουργείο Οικονομικών Βουλγαρίας