Σιδηροδρομικά Δίκτυα / Σιδηροδρομικές Μεταφορές

H ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάπτυξης σιδηροδρομικών δικτύων και υποδομής καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία των σιδηροδρομικών συστημάτων. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν στα εξής:

  • Μελέτες σκοπιμότητας ανάπτυξης σιδηροδρομικών υποδομών
  • Επιχειρησιακά σχέδια οργανισμών σιδηροδρόμων
  • Στρατηγική ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών
  • Προβλέψεις ζήτησης και εσόδων
  • Λειτουργικός σχεδιασμός σιδηροδρομικών δικτύων
  • Ανάπτυξη τιμολογιακής πολιτικής

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

  • FERRMED Association
  • Υπουργείο Οικονομικών Βουλγαρίας
  • Οργανισμός Σιδηρόδρομων Ελλάδας (ΟΣΕ)