Οδικά Δίκτυα / Οδικές Μεταφορές

Η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη οδικών δικτύων. Οι βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Μελέτες αξιολόγησης οδικών δομών και πολιτικών
 • Μελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων
 • Μελέτες ανάπτυξης οδικών δικτύων
 • Μελέτες κυκλοφοριακών συνδέσεων
 • Μελέτες συστημάτων διοδίων και τιμολογιακής πολιτικής
 • Προβλέψεις ζήτησης
 • Μελέτες κόστους - οφέλους
 • Μελέτες σήμανσης και ασφάλισης

 

 

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανασυγκρότησης - Ταμείο Εθνικής και Περιφερειακής Οδοποιίας, ΠΓΔΜ
 • Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
 • Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • ΜΟΔ Α.Ε.