Αστικά Μεταφορικά Δίκτυα

ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη και λειτουργία αστικών συγκοινωνιακών δικτύων και επιβατικών μεταφορών. Οι βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Κυκλοφορία οχημάτων και πεζών
 • Στάθμευση και σταθμοί αυτοκινήτων
 • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
 • Αξιολόγηση και σχεδιασμός πολιτικών ανάπτυξης αστικών συγκοινωνιακών δικτύων
 • Στρατηγική δημιουργίας Μητροπολιτικών Φορέων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
 • Κυκλοφοριακά μοντέλα προσομοίωσης - Προβλέψεις ζήτησης 
 • Κυκλοφοριακές έρευνες - μετρήσεις Μελέτες κυκλοφοριακών επιπτώσεων
 • Σχεδιασμός διαχείρισης έκτακτων περιστατικών

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

 • Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ)
 • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
 • Δήμος Καπρενησίου
 • ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
 • Οργανωτική Επιτροπή "ΑΘΗΝΑ 2004"
 • ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική, Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, Βουλγαρία
 • ΚΤΕΛ Ν. Αττικής
 • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • Αττικό Μετρό Α.Ε.

ΕΡΓΑ