Πολιτική Καταπολέμησης Δωροδοκίας και Διαφθοράς

Η πολιτική Καταπολέμησης Δωροδοκίας και Διαφθοράς της ΣΥΣΤΕΜΑ αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή για μηδενική ανοχή σε αυτά τα ζητήματα.
Ευθυγραμμιζόμαστε πλήρως με την συνεισφορά του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ατζέντα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030: «Η διαφθορά υπονομεύει το κράτος δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκτρέπει τα κεφάλαια από τους επιδιωκόμενους σκοπούς τους και διαβρώνει την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς».
Η πολιτική μας επεκτείνεται σε όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές της εταιρείας μας, σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η πολιτική Καταπολέμησης Δωροδοκίας και Διαφθοράς της ΣΥΣΤΕΜΑ διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

  1. Δέσμευση
  2. Διαφάνεια
  3. Εκτίμηση κινδύνου
  4. Δέουσα επιμέλεια
  5. Επικοινωνία και εκπαίδευση
  6. Παρακολούθηση και επανεξέταση